Welcome to the Spartan Rides website.    Spartan Rides

Dus wat definieert een Spartaanse Vervoersmiddel?

Prestaties boven Comfort: comfort wordt opgeofferd voor de prestaties. Er wordt vaak honend gesproken over Spartaanse auto's omdat ze zo gtoeewijd zijn aan een doel: de kunst van het rijden met zo weinig mogelijk afleiding, maar voor de liefhebber van prestatie auto's is dit het Nirvana van rijden. Geld is niet primair besteed aan een exotische look, maar aan werkelijke prestaties. Verder streeft een Spartaanse auto ernaar om de prestaties van hoge klasse voertuigen aan te bieden voor een prijs die toegankelijk kan zijn voor enthousiaste bestuurders met een normaal inkomen. Voor dit doel geven we een overzicht van alles, van instap hot-hatches tot de meest toegewijde voertuigen die beschikbaar zijn. Het draait allemaal om de kracht op de wielen te houden en de auto's financieel toegankelijk voor de enthousiaste bestuurders van deze "speciale" road-machines. Spartaanse stevigheid en betrouwbaarheid leveren een belangrijke bijdrage aan de benoemeing van een auto als een Spartaanse rijmachine. Hier vind je auto's en motors en alles wat de Spartaanse manier rijdt. Let's Ride!  Spartan Rides

So what defines a Spartan Ride?

Performance over comfort: comfort is sacrificed for performance. Spartan cars are often sneered at because they are so dedicated to one goal: the art of driving with as little distractions possible, for the performance car enthusiast however this is driving Nirvana. Money isn't primarily spent on an exotic look but on real-world performance. Furthermore a Spartan car strives to offer performance of higher end vehicles for a price that can be accessible to enthusiast drivers on normal incomes. For this purpose we review anything from basic entry hot-hatches to the most dedicated driving machines available. It's all about keeping the power on the wheels and the cars financially accessible to the enthusiast drivers of these "special" road-machines. Spartan sturdiness and reliability greatly contribute to the designation of a car as a Spartan ride. Here you'll find cars and bikes and everything that rides the Spartan way. Let's Ride!
  Latest News


($rater_ip_vote_qty - 1)){ $rater_msg=$rater_already_rated_msg; }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } }else{ fwrite($rater_file,$rater_rating."|".$rater_ip.$rater_end_of_line_char); $rater_msg=$rater_thankyou_msg; } fclose($rater_file); }else{ $rater_msg=$rater_not_selected_msg; } } // Get current rating if(is_file($rater_filename)){ $rater_file=fopen($rater_filename,"r"); $rater_str=""; $rater_str = fread($rater_file, 1024*8); if($rater_str!=""){ $rater_data=explode($rater_end_of_line_char,$rater_str); $rater_votes=count($rater_data)-1; $rater_sum=0; foreach($rater_data as $d){ $d=explode("|",$d); $rater_sum+=$d[0]; } $rater_rating=number_format(($rater_sum/$rater_votes), 2, '.', ''); } fclose($rater_file); }else{ $rater_file=fopen($rater_filename,"w"); fclose($rater_file); } // Assign star image if ($rater_rating <= 0 ){$rater_stars = "./commentrate/img/00star.png";$rater_stars_txt="Not Rated";} if ($rater_rating >= 0.5){$rater_stars = "./commentrate/img/05star.png";$rater_stars_txt="0.5";} if ($rater_rating >= 1 ){$rater_stars = "./commentrate/img/10star.png";$rater_stars_txt="1";} if ($rater_rating >= 1.5){$rater_stars = "./commentrate/img/15star.png";$rater_stars_txt="1.5";} if ($rater_rating >= 2 ){$rater_stars = "./commentrate/img/20star.png";$rater_stars_txt="2";} if ($rater_rating >= 2.5){$rater_stars = "./commentrate/img/25star.png";$rater_stars_txt="2.5";} if ($rater_rating >= 3 ){$rater_stars = "./commentrate/img/30star.png";$rater_stars_txt="3";} if ($rater_rating >= 3.5){$rater_stars = "./commentrate/img/35star.png";$rater_stars_txt="3.5";} if ($rater_rating >= 4 ){$rater_stars = "./commentrate/img/40star.png";$rater_stars_txt="4";} if ($rater_rating >= 4.5){$rater_stars = "./commentrate/img/45star.png";$rater_stars_txt="4.5";} if ($rater_rating >= 5 ){$rater_stars = "./commentrate/img/50star.png";$rater_stars_txt="5";} echo ''; echo ''; echo '
'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; // '.$rater_item_name.' echo ''; echo ''; echo '

  Rate this page

'; // Output ->> echo '
'; echo '
'; echo '
'; echo ''.$rater_stars_txt.' Stars. Average rating: '.$rater_stars_txt.' from '.$rater_votes.' votes.'; echo '
'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; if($rater_msg!="") echo "
".$rater_msg."
"; echo '
'; echo '
'; // End of Output <<- echo '
'; echo '
'; echo ''; ?>

  If you have any comments you can submit them here

No comments posted here.